Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 10 về việc phân công lịch trực cơ quan

(Đã hết hiệu lực)

01/04/2020 Mông Đình Cường
2 22 kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng xã Lam Vỹ năm 2020 05/02/2020 Mông Đình Cường
3 15 tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona nCoV 05/02/2020 Hoàng Văn Phòng