Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tập trung mọi nguồn lực đưa 2 xã về đích nông thôn mới

06-10-2020 09:56

Để phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, thời gian này, huyện Định Hóa đang tập trung chỉ đạo 2 xã Trung Lương và Bộc Nhiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để sớm về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Mô hình trồng dưa chuột xen canh với cây ngô tại xã Trung Lương

Đến nay, xã Trung Lương đã đạt 15/19 tiêu chí NTM, 4 tiêu chí chưa đạt là: Cơ sở vật chất văn hóa; thu nhập; tổ chức sản xuất; môi trường và an toàn thực phẩm. Xã Bộc Nhiêu đạt 14/19 tiêu chí NTM, 5 tiêu chí chưa đạt là: Cơ sở vật chất văn hóa; thu nhập; nhà ở dân cư; văn hóa. Để giúp 2 địa phương trên hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, huyện Định Hóa đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn tập trung hỗ trợ 2 xã thực hiện từng tiêu chí cụ thể. Hiện nay, các xã đã và đang tích cực tập trung triển khai với nhiều giải pháp như ở tiêu chí về cơ sở vật chất, các xã đã bố trí được mặt bằng, đang chờ khởi công. Về tiêu chí thu nhập, các xã đang tập trung thực hiện đẩy mạnh giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, mở rộng phát triển chăn nuôi. Bên cạnh đó, 2 xã cũng đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay đóng góp xây dựng NTM; tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí…

Với sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, tin rằng 2 xã Bộc Nhiêu và Trung Lương sớm về đích theo kế hoạch đề ra. Nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM toàn huyện là 10/22 xã./.

Thực hiện: Dương ChiêmThống kê truy cập

Đang truy cập:6536

Tổng truy cập: 622845